Tekstvak: KARICK JEUGDKLUB VZW
Tekstvak: Deze website blijft in de lucht tot 2024 …
Je hebt nog even tijd om het te bekijken. 
Tekstvak: Karick Jeugdklub VZW (inmiddels ontbonden)
(c) 1972-2023

2012-2013 VEILING

2013 OPKUIS & OVERDRACHT GEBOUWEN

Nadat Karick met zijn werking gestopt was, dienden de Vereffenaars ook een goed tehuis te vinden voor een aantal verweesde spulletjes. Daarom hebben we gezocht naar nabije of verre familieleden die zich over wat oudere spulletjes willen ontfermen.

 

Omdat we wisten dat sommige spullen natuurlijk meer in trek zouden zijn dan andere, hebben we er een heuse on-line veiling van gemaakt. Bij die veiling hadden de biedingen van Karickleden voorrang op de biedingen van niet-Karick leden.

 

Bij de aanbiedingen en de verkoop gold dat de spullen verkocht werden "as is", te weten in de toestand waarin ze zich op dat ogenblik bevonden. Voor de platen en CD's moest men er bijvoorbeeld rekening mee houden dat het soms om echte "oude krakers" kon gaan. Als we van bepaalde apparaten met zekerheid wisten dat ze echt nog goed (of niet meer) werken, werd dat eveneens vermeld.

 

Veilingmeester Tuurtje hield de ingeschreven leden op de hoogte van het wel en wee van de veiling. Die veiling kan in elk geval succesvol genoemd worden: ze heeft er toe bijgedragen dat het bedrag dat aan de goede doelen beschikbaar werd gesteld, nog verhoogd werd.

De gebouwen van Karick in Kontich dienden natuurlijk ook weer in goede staat overgedragen te worden aan de verhuurder. Voordat dit gebeurde, heeft het College van Vereffenaars in 2011 en 2012 –samen met de toenmalige Burgemeester van Kontich– gekeken naar de mogelijkheden om de huur van de gebouwen over te dragen aan een andere vereniging of groepering zonder winstoogmerk, zodat de gebouwen toch een goede bestemming zouden behouden. Verschillende organisaties hadden zich daartoe aangemeld en er hebben verschillende vergaderingen hierover plaatsgevonden.

 

Uiteindelijk was er als mogelijke huurder één enkele organisatie overgebleven. Nadat we dit gemeld hadden aan de verhuurder, heeft deze ons medegedeeld daar geen interesse in te hebben. De gebouwen –en omliggende landerijen– zijn inmiddels door de verhuurder verkocht.

 

Ook weer dank zij de belangeloze inzet van veelal oud-bestuursleden zijn we er in geslaagd alles weer in orde te krijgen voor de overdracht van de gebouwen aan de verhuurder. Dit heeft zijn beslag gekregen in 2013.

Tekstvak: FORMULIEREN
Wil je op de hoogte blijven van activiteiten?
Van adres of van e-mail gewijzigd?
Om je IN- of net UIT te schrijven voor de mailinglijst: klik hier.