Deze website zal blijven bestaan tot 2024

Je hebt nog even de tijd om alles rustig te bekijken of te lezen.

Karick Jeugdklub VZW

Tekstvak: Nadat Karick met zijn werking gestopt was, dienden we als Vereffenaars ook een goed tehuis te vinden voor een aantal verweesde spulletjes.
 
Daarom hebben we gezocht naar nabije of verre familieleden die zich over wat oudere spulletjes willen ontfermen.
 
Omdat we wisten dat sommige spullen natuurlijk meer in trek zouden zijn dan andere, hebben we er een heuse on-line veiling van gemaakt. Bij die veiling hadden de biedingen van Karickleden voorrang op de biedingen van niet-Karick leden.
 
Bij de aanbiedingen en de verkoop gold dat de spullen verkocht werden "as is", te weten in de toestand waarin ze zich op dat ogenblik bevonden. Voor de platen en CD's moest men er bijvoorbeeld rekening mee houden dat het soms om echte "oude krakers" kon gaan. 

Als we van bepaalde apparaten met zekerheid wisten dat ze echt nog goed (of niet meer) werken, werd dat eveneens vermeld.

Veilingmeester Tuurtje hield de ingeschreven leden op de hoogte van het wel en wee van de veiling. Die veiling kan in elk geval succesvol genoemd worden: ze heeft er toe bijgedragen dat het bedrag dat aan de goede doelen beschikbaar werd gesteld, nog verhoogd werd.