Tekstvak: KARICK JEUGDKLUB VZW
Tekstvak: Deze website blijft in de lucht tot 2024 …
Je hebt nog even tijd om het te bekijken. 
Tekstvak: Karick Jeugdklub VZW (inmiddels ontbonden)
(c) 1972-2023

Organen van de vereniging.

 

Om de vele functies in de vereniging te kunnen uitvoeren, was er jaarlijks een door de algemene kernledenvergadering gekozen raad van bestuur van 5 personen, een dagelijks bestuur in grootteorde variërend tussen 5 en 12 personen en een vaste medewerkersgroep van 40 tot 100 personen.

In de loop van die veertig jaar hebben bijna duizend verschillende –toen jonge -  mensen zich ingezet als medewerker en is het geheel in goede banen geleid door circa honderdvijftig eveneens jonge mensen, die deel hebben uitgemaakt van het Dagelijks Bestuur, de Dagelijkse Werking of de Raad van Bestuur.

 

Toezicht op de financiële gang van zaken geschiedde door een professionele en goed functionerende kascommissie, waarin leden zetelden van de kernledenvergadering, het Dagelijks Bestuur en de Raad van Bestuur. Door deze strakke organisatie heeft Karick in de loop van die jaren niet alleen haar statutaire doel meer dan bereikt, maar heeft het ook veel jongeren de gelegenheid geboden om –voorafgaand aan hun stappen in de werkelijke “werk” - wereld -  de nodige ervaring op te doen door zich te kunnen ontplooien binnen één of andere functie binnen de werking van de vereniging.

 

Aangezien steeds geld gereserveerd werd voor verbouwingen en mogelijke aankoop van de lokalen, is de vereffening met een batig saldo afgesloten.

 

Leden en bezoekers

 

In de piekdagen van de vereniging waren circa 5.000 jongeren jaarlijks lid van de vereniging en bezochten zo’n 300 tot 500 jongeren elke zaterdag de lokalen van de jeugdklub voor de wekelijkse dansinstuif. Er waren overigens ook meerdere openingsavonden gedurende de week.

 

De vereniging heeft er door alle jaren heen steeds voor gekozen om 17 jaar als minimumleeftijd te behouden. Dit is allicht ook de verklaring voor de oudere gemiddelde leeftijd van leeftijd en bezoekers.

Er werd steeds voorzien in een vast openings -  en sluitingsuur.

Daarnaast werd op regelmatige basis voor de leden een veelheid aan culturele en sportieve activiteiten georganiseerd, waarvan verschillende activiteiten legendarisch geworden zijn.

 

In de loop van die 40 jaar zijn circa 100.000 personen lid geweest van de vereniging. De meeste van deze jongeren waren afkomstig uit de randgemeenten ten zuiden van Antwerpen. De gemiddelde leeftijd van de bezoekers was circa 21 jaar.

 

Communicatie met leden en bezoekers.

 

Gedurende vele jaren ontvingen de leden ook –vaak met onregelmatige frequentie -  het tijdschrift “Karickatuur” terwijl de medewerkers met een eigen tijdschrift “Karick - In - Team” op de hoogte gehouden werden.

Deze tijdschriften werden in eigen beheer opgesteld, vervaardigd en verspreid.

 

Daarnaast werd in de jaren na de eeuwwisseling eveneens gebruikt gemaakt van een eigen website en pagina’s op sociale netwerksites.

De geschiedenis van Karick (2)

Tekstvak: FORMULIEREN
Wil je op de hoogte blijven van activiteiten?
Van adres of van e-mail gewijzigd?
Om je IN- of net UIT te schrijven voor de mailinglijst: klik hier.