Tekstvak: KARICK JEUGDKLUB VZW
Tekstvak: Deze website blijft in de lucht tot 2024 …
Je hebt nog even tijd om het te bekijken. 
Tekstvak: Karick Jeugdklub VZW (inmiddels ontbonden)
(c) 1972-2023

Veiligheid bij het uitgaan

 

Veiligheid bij en na het uitgaan is steeds een belangrijke bekommernis bij de verantwoordelijken geweest.

 

Onmiddellijk na de rampzalige discotheekbrand begin van de zeventiger jaren is brandveiligheid voor leden en bezoekers een eerste prioriteit geweest bij de opvolgende raden van bestuur. Er werden daartoe verschillende verbouwingen georganiseerd, noodverlichting aangelegd en voldoende brandblusmiddelen voorzien. Jaarlijks werden de elektrische installaties gekeurd en geschiedden vrijwillige keuringen door de brandweerdiensten. Daarnaast ontvingen de medewerkers regelmatig instructies hoe gehandeld diende te worden bij calamiteiten. Vóór aanvang van elke openingsavond werd de werking van alle noodplannen (nooduitgangen – aanwezigheid brandblusmaterialen – werking noodverlichting) getest. 

 

In het kader van preventie van weekendongevallen heeft Karick vanaf 1990 op eigen initiatief en geheel gefinancierd met eigen middelen een speciale buslijn laten inleggen, de JK - bus. Dit initiatief is daarna via bemiddeling door toenmalig Minister Sauwens naar aanleiding van een door de Jeugdklub georganiseerde persconferentie in 1991 overgenomen door de Lijn. Het door Karick ontplooide initiatief heeft mede aan de basis gelegen van de daarna door de Lijn uitgebate nachtbussen.

 

Onafhankelijk karakter

 

De vereniging heeft steeds gestreefd naar volstrekte onafhankelijkheid en het financiële beleid was daar ook op gericht.

 

Hoewel de vereniging aan alle formele erkenningsvereisten als jeugdklub voldeed, is pas enkele jaren geleden ook daadwerkelijk erkenning aangevraagd en verkregen.

 

Contact met overheid en omwonenden.

 

Aangezien de raad van bestuur zich steeds bewust is geweest van de onvermijdelijke overlast die de uitbating van een jeugdklub met zich meebrengt, is altijd gestreefd naar een goede verstandhouding met rechtstreekse omwonenden en met lokale besturen.

 

Ook met Politiediensten, Brandweer en overige diensten werden nauwe contacten onderhouden, hetgeen kaderde in de voortdurende bezorgdheid om veiligheid.

 

 

De geschiedenis van Karick (3)

Tekstvak: FORMULIEREN
Wil je op de hoogte blijven van activiteiten?
Van adres of van e-mail gewijzigd?
Om je IN- of net UIT te schrijven voor de mailinglijst: klik hier.