Deze website zal blijven bestaan tot 2024 …

Je hebt nog even de tijd om alles rustig te bekijken of te lezen.

Karick Jeugdklub VZW

Tekstvak: De gebouwen van Karick in Kontich dienden natuurlijk ook weer in goede staat overgedragen te worden aan de verhuurder. 

Voordat dit gebeurde, heeft het College van Vereffenaars in 2011 en 2012 –samen met de toenmalige Burgemeester van Kontich– gekeken naar de mogelijkheden om de huur van de gebouwen over te dragen aan een andere vereniging of groepering zonder winstoogmerk, zodat de gebouwen toch een goede bestemming zouden behouden. Verschillende organisaties hadden zich daartoe aangemeld en er hebben verschillende vergaderingen plaatsgevonden. 

Uiteindelijk was er als mogelijke huurder één enkele organisatie opengebleven. Nadat we dit gemeld hadden aan de verhuurder, heeft deze ons medegedeeld daarin geen interesse te hebben. De gebouwen –en omliggende landerijen– staan inmiddels te koop. 

In elk geval: ook weer dank zij de belangeloze inzet van veelal oud-bestuursleden zijn we er in geslaagd alles weer in orde te krijgen voor de overdracht van de gebouwen aan de verhuurder. Dit heeft zijn beslag gekregen in 2013.

 

 

 

2013 DE OPKUIS & OVERDRACHT GEBOUWEN

FORMULIEREN

Wens je op de hoogte te blijven van activiteiten? Van adres of van e-mail gewijzigd? Om je IN- of net UIT te schrijven voor de mailinglijst: klik hier.

 

Karick Jeugdklub VZW (inmiddels ontbonden)

(c) 1972-2014