Tekstvak: KARICK JEUGDKLUB VZW
Tekstvak: Deze website blijft in de lucht tot 2024 …
Je hebt nog even tijd om het te bekijken. 
Tekstvak: Karick Jeugdklub VZW (inmiddels ontbonden)
(c) 1972-2023

2014 — Uitkering netto-actief

In 2013 zijn heel wat algemene vergaderingen belegd om te komen tot het einde van de vereffening. Daarbij is eveneens de aanwijzing van de begunstigde organisaties geschied aan wie het netto-actief overgemaakt werd.

 

De kernleden werden vooraf in de mogelijkheid gesteld daarbij eigen aanbevelingen te doen en organisaties voor begunstiging voor te dragen. Deze voordrachten zijn daarna door de overige kernleden beoordeeld. Tenslotte werd na de keuze van de organisaties zelf ook de verdeelsleutel vastgesteld.

 

Zo zijn er in totaal 15 non-profit organisaties aangeduid. De overhandiging van de (symbolische) cheques heeft plaatsgevonden tijdens een persconferentie met receptie op 11 maart 2014 in de Altena-kapel te Kontich.

 

Op deze activiteit waren –naast vertegenwoordigers van de non-profit organisaties- vertegenwoordigers van de gemeenten Hove & Kontich uitgenodigd, alsmede alle ereleden van de vereniging. Ongeveer honderd mensen waren aanwezig op dit laatste moment van Karick.

 

Het programma van dit evenement zag er als volgt uit:

De teksten van de speeches kun je HIER bekijken of downloaden. Foto’s van het evenement vind je HIER.

 

Oud-bestuurslid Jan Roes heeft tijdens die avond ook in première de film rond 20 en 40-jaar Karick vertoond. Om deze te bekijken, klik je HIER.

 

De activiteit werd voorbereid door de Werkgroep GDA2014, waarin een tiental oud-bestuursleden hebben samengewerkt, onder de bezielende leiding van trekker Mark DE COCK. Onze hartelijke dank.

Tekstvak: FORMULIEREN
Wil je op de hoogte blijven van activiteiten?
Van adres of van e-mail gewijzigd?
Om je IN- of net UIT te schrijven voor de mailinglijst: klik hier.

van

tot

Wat?

Wie?

Vanaf 19:30 u

Opvang & onthaal genodigden

 

20:00

20:05

Begroeting aanwezigen

E. Bruggeman

20:05

20:15

Toespraak Burgemeester Volckaerts (Hove)

K. Volckaerts

20:15

20:25

What dreams may come

S. van Nuijs namens CVV

20:25

20:35

Rosas formidable anders” - optreden

Krauwelenhof

20:35

21:00

Overhandiging cheques groepen 1/2/3/4/5

E. Bruggeman + betreffend kernlid

21:00

21:05

Pers-moment

Fotomoment GD, kernlid, CVV

21:05

22:30

Receptie

 

Tijdens receptie: presentatie foto’s & films 40 jaar Karick

Hapjes & Drankjes verzorgd via Altena