Tekstvak: KARICK JEUGDKLUB VZW
Tekstvak: Deze website blijft in de lucht tot 2024 …
Je hebt nog even tijd om het te bekijken. 
Tekstvak: Karick Jeugdklub VZW (inmiddels ontbonden)
(c) 1972-2023

Privacy

Uiteraard nemen wij als Karick je privacy ten zeerste serieus. Door alle jaren heen is dat gebeurd en daar willen we ook geen verandering in brengen.

 

Hierna zetten wij je uiteen hoe wij met je persoonlijke informatie en persoonsgegevens omgaan. Het betreft hierbij informatie verzameld via de website www.karick.be, maar ook om informatie verzameld via sociale netwerken zoals Facebook, Instagram, Youtube, Flick’r, Picasa, … en persoonsgebonden informatie die wij op andere wijze nog verzamelen en opslaan. Gegevens die wij gebruiken kunnen eveneens ontleend zijn aan onze vroegere leden- en medewerkersadministratie.

 

Het doel van onze persoonsverwerking is het op maat kunnen leveren van algemene en redactionele informatie betreffende Karick aan onze voormalige leden maar ook aan bezoekers op de website, alsmede het administratief gebruik van deze gegevens. Er wordt géén commercieel gebruik gemaakt van deze gegevens.

 

Alle door ons verzamelde gegevens zullen uiteraard strikt vertrouwelijk verwerkt en bewaard worden. Zij zullen nimmer worden uitgeleend, verhuurd, verkocht of ter kennis van derden worden gebracht, noch door ons worden openbaar gemaakt. De informatie die je ons zelf verstrekt, zal eveneens met de grootst mogelijke zorg behandeld worden en hiervoor gelden dezelfde garanties. Op grond van een daartoe strekkend schriftelijk verzoek zullen wij je gegevens als geregistreerde bezoeker (en persoonlijke gegevens) kosteloos uit onze database verwijderen.

 

Als je e-mails van ons ontvangt, zul je steeds de mogelijkheid hebben om aan te geven dat je deze voortaan niet meer wenst te ontvangen. Je kunt ook het formulier hiernaast daarvoor gebruiken.

 

We gebruiken het IP-adres van de computer waarmee je inlogt voor de verwerking van problemen met onze server alsmede voor de administratie van onze websites. Het IP-adres wordt tevens gebruikt om bezoekers en de door hen gebruikte systemen te herkennen.

 

Onze sites kunnen gebruik maken van zogenaamde cookies. Dit is een standaard Internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde login informatie op te slaan en te ontsluiten op uw systeem. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar uitsluitend de door hen gebruikte machines. Je kunt je computer overigens zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.

In onze registratieformulieren vragen wij soms zowel persoonlijke als professionele informatie (zoals naam, adres, telefoon of andere contactinformatie, e-mailadres en functie). Deze gegevens beschouwen wij als persoonsgegevens, waarvoor alle hiervoor gegeven garanties gelden.

 

Onze websites kunnen links naar andere websites bevatten die niet tot onze verantwoordelijkheid behoren. Wij zijn uiteraard niet aansprakelijk voor de inhoud, noch het privacybeleid van deze websites.

 


Sommige van onze websites kunnen fora of gastenboeken beschikbaar stellen. Alle informatie die je op die plekken openbaar maakt, valt onder het publieke domein en wordt als openbare informatie beschouwd. Betracht daarom zorgvuldigheid met de informatie die je daar eventueel vrijgeeft. De inhoud wordt gemonitord door onze webmasters. Deze zijn steeds gerechtigd inzendingen te verwijderen of aan te passen.


Wij gebruiken beveiligingstechnieken om verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen. Indien je nog vragen hebt over deze privacyverklaring of onze websites, kun je ons via e-mail, telefonisch, of per brief contacteren via de contactinformatie die je op onze website aantreft.

Tekstvak: FORMULIEREN
Wil je op de hoogte blijven van activiteiten?
Van adres of van e-mail gewijzigd?
Om je IN- of net UIT te schrijven voor de mailinglijst: klik hier.