Tekstvak: KARICK JEUGDKLUB VZW
Tekstvak: Deze website blijft in de lucht tot 2024 …
Je hebt nog even tijd om het te bekijken. 
Tekstvak: Karick Jeugdklub VZW (inmiddels ontbonden)
(c) 1972-2023

Oprichting

 

Karick Jeugdklub VZW werd opgericht op 12 september 1972 in Hove (oprichters:  Anthony Aussems – Robert Opdebeeck -  Frans Peeters – Guy Van Nuijs & Frans Van Severen).

 

Op 14 april 1979 werd Karickafé VZW in Hove opgericht (oprichters:  Anthony Aussems - Marc Celis – Philippe Sanders – Guy Van Nuijs & Serge van Nuijs).

 

Met het oog op eigen verwerving van een vaste locatie voor de werking van deze verenigingen werd op 19 september 1991 Pauwhoeve VZW opgericht in Kontich (oprichters:  Guy Nelis – Guy Plaquet  -  Wim Ploegaerts – Serge van Nuijs & Dirk Vandenbempt).

 

Daarnaast waren  - in het zog van de werking van de Jeugdklub -  in de loop van de jaren twee bijkomende activiteiten opgestart, namelijk “Karick Antiek” en “Karick Jong Antiek”. Hun activiteiten stonden overigens los van de werking van de huidige ontbonden VZW. Deze beide organisaties hadden mede tot doelstelling enkele malen per jaar activiteiten te organiseren voor mensen die zich op de één of andere wijze nog nauw bij Karick betrokken voelden.

 

In juli 2022 werd door Frank Fieuw en Serge van Nuijs besloten om aandacht te geven aan 50 jaar Karick via de feitelijke vereniging FRASE, die de organisatie van de eerste reüniefuif in september 2022 op zich genomen heeft. In 2023 werden deze activiteiten voortgezet door de feitelijke vereniging KERN50.

 

Het statutaire doel van de vereniging was om –wars van enig winstoogmerk -  jongeren vanaf 17 jaar een plaats te geven waar ze elkaar konden ontmoeten in een gezellige sfeer. Deze doelstelling is in de loop van het gehele bestaan van de vereniging ongewijzigd.

 

Locaties.

 

De vereniging had tot juni 1981 haar lokalen in Hove aan de Diepestraat. In 1981 konden in Kontich de lokalen aan de Pauwhoevestraat gehuurd worden:  na een ingrijpende verbouwing werd Karick op 5 september 1981 heropend. De vereniging heeft 10 jaar haar activiteiten in Hove uitgeoefend en 30 jaar in Kontich.

 

De lokalen waren in Hove gevestigd in een oude boerderij en in Kontich in een monumentale schuur en koetshuis. Deze panden met een rijk verleden werden –met instandhouding van het originele karakter van de gebouwen -  uiteraard aangepast aan de veiligheidseisen en noden van de tijd. De meeste van deze (her)verbouwingen in de lokalen werden in eigen beheer uitgevoerd en met eigen middelen gefinancierd.

 

Vrijwilligerswerking

 

Door alle jaren van zijn bestaan heen heeft de vereniging voor haar werking steeds uitsluitend gesteund op onbetaalde vrijwilligerswerking, zowel door medewerkers als bestuur, zonder daarbij beroep hoeven te doen op een permanent verantwoordelijke.

 

 

De geschiedenis van Karick (1)

Tekstvak: FORMULIEREN
Wil je op de hoogte blijven van activiteiten?
Van adres of van e-mail gewijzigd?
Om je IN- of net UIT te schrijven voor de mailinglijst: klik hier.