Oprichting

 

Karick Jeugdklub VZW werd opgericht op 12 september 1972 in Hove (oprichters:  de heren Anthony Aussems – Robert Opdebeeck -  Frans Peeters – Guy Van Nuijs & Frans Van Severen).

 

Op 14 april 1979 werd Karickafé VZW in Hove opgericht (oprichters:  de heren Anthony Aussems - Marc Marc Celis – Philippe Philippe Sanders – Guy Van Nuijs & Serge van Nuijs).

 

Met het oog op eigen verwerving van een vaste locatie voor de werking van deze verenigingen werd op 19 september 1991 Pauwhoeve VZW in Kontich (oprichters:  de heren Guy Guy Nelis – Guy Guido Plaquet  -  Wim Wim Ploegaerts – Serge van Nuijs & Dirk Vandenbempt).

 

Daarnaast zijn  - in het zog van de werking van de Jeugdklub -  in de loop van de jaren twee bijkomende activiteiten opgestart, namelijk “Karick Antiek” en “Karick Jong Antiek”. Hun activiteiten staan overigens los van de werking van de huidige ontbonden VZW. Deze beide organisaties hebben mede tot doelstelling enkele malen per jaar activiteiten te organiseren voor mensen die zich op de één of andere wijze nog nauw bij Karick betrokken voelen. Deze spin - offs blijven overigens bestaan en hun activiteiten organiseren.

 

Het statutaire doel van de vereniging was om –wars van enig winstoogmerk -  jongeren vanaf 17 jaar een plaats te geven waar ze elkaar konden ontmoeten in een gezellige sfeer. Deze doelstelling is in de loop van het gehele bestaan van de vereniging ongewijzigd.

 

Locaties.

 

De vereniging had tot juni 1981 haar lokalen in Hove aan de Diepestraat. In 1981 konden in Kontich de lokalen aan de Pauwhoevestraat gehuurd worden:  na een ingrijpende verbouwing werd Karick op 5 september 1981 heropend. De vereniging heeft 10 jaar haar activiteiten in Hove uitgeoefend en 30 jaar in Kontich.

 

De lokalen waren in Hove gevestigd in een oude boerderij en in Kontich in een monumentale schuur en koetshuis. Deze panden met een rijk verleden werden –met instandhouding van het originele karakter van de gebouwen -  in eigen beheer en met eigen middelen aangepast werd aan de veiligheidseisen en noden van de tijd. De meeste van deze (her)verbouwingen in de lokalen werden in eigen beheer uitgevoerd en met eigen middelen gefinancierd.

 

Vrijwilligerswerking

 

Door alle jaren van zijn bestaan heen heeft de vereniging voor haar werking steeds uitsluitend gesteund op onbetaalde vrijwilligerswerking, zowel door medewerkers als bestuur, zonder daarbij beroep hoeven te doen op een permanent verantwoordelijke.

 Organen van de vereniging.

 

Om de vele functies in de vereniging te kunnen uitvoeren, was er jaarlijks een door de algemene kernledenvergadering gekozen raad van bestuur van 5 personen, een dagelijks bestuur in grootteorde variërend tussen 5 en 12 personen en een vaste medewerkersgroep van 40 tot 100 personen.

In de loop van die veertig jaar hebben bijna duizend verschillende –toen jonge -  mensen zich ingezet als medewerker en is het geheel in goede banen geleid door circa honderdvijftig eveneens jonge mensen, die deel hebben uitgemaakt van het Dagelijks Bestuur, de Dagelijkse Werking of de Raad van Bestuur.

 

Toezicht op de financiële gang van zaken geschiedde door een professionele en goed functionerende kascommissie, waarin leden zetelden van de kernledenvergadering, het Dagelijks Bestuur en de Raad van Bestuur. Door deze strakke organisatie heeft Karick in de loop van die jaren niet alleen haar statutaire doel meer dan bereikt, maar heeft het ook veel jongeren de gelegenheid geboden om –voorafgaand aan hun stappen in de werkelijke “werk” - wereld -  de nodige ervaring op te doen door zich te kunnen ontplooien binnen één of andere functie binnen de werking van de vereniging.