Tekstvak: KARICK JEUGDKLUB VZW
Tekstvak: Deze website blijft in de lucht tot 2024 …
Je hebt nog even tijd om het te bekijken. 
Tekstvak: Karick Jeugdklub VZW (inmiddels ontbonden)
(c) 1972-2023

Karick Jeugdklub VZW heeft haar activiteiten als jeugdklub gestaakt in oktober 2011 en is ontbonden.

 

In maart 2014 hebben 15 goede doelen een donatie ter grootte van circa € 130.000 ontvangen uit het resterend netto-actief van de vereniging. Daarover lees je hier meer. Op 27 december 2023 is het restbedrag overgemaakt, waardoor Karick Jeugdklub vzw inmiddels geheel vereffend is.

 

Wat beogen we met deze website en wat biedt deze jullie? Lees daarover hier meer.

 

Elders op deze website vind je de historie van Karick. Allicht zullen oud-leden of medewerkers daar te zijner tijd nog wel hun eigen anekdotes aan toevoegen.

 

Ook voor het foto-archief van Karick kan je hier terecht, zij het met een omweggetje.

 

Geen zorgen over je gegevens als je ons bezoekt—daar zorgt onze privacy-clausule voor.

 

Is dit dus echt het einde van KARICK? Welneen. Sinds september 2022, in het kader van de viering van 50 jaar Karick, hebben enkele mensen het initiatief genomen om oud-leden, medewerkers en bestuursleden uit te nodigen op een reüniefuif. Het ziet er naar uit dat dit initiatief herhaald zal worden, omdat er ook in september 2023 een reüniefuif werd georganiseerd.

 

Tekstvak: FORMULIEREN
Wil je op de hoogte blijven van activiteiten?
Van adres of van e-mail gewijzigd?
Om je IN- of net UIT te schrijven voor de mailinglijst: klik hier.